Scroll to top

Poslovni objekti

Galerija Emporium

Za investitorja smo vodili projekt prenove objekt pod spomeniškim varstvom v središču Ljubljane..

Naloga

Za investitorja smo pripravili razpisno dokumentacijo za izbor izvajalcev. Pri pripravi projekta smo organizirali in koordinirali izdelavo projektov ter pridobivanje ustreznih soglasij. Vodili smo celoten investicijski projekt in izvajali strokovni nadzor nad gradnjo. V zaključni fazi projekta smo pridobili uporabno dovoljenje.

  • Datum zaključka

    March 15, 2010

  • Obseg dela

    Vodenje celotnega projekta, strokovni nadzor

  • Naročnik

    Palača Urbanc d.o.o.

Deli
Spletna stran