Scroll to top

Opravljene storitve:

Obseg del na projektih

 • Vodenje prjekta

 • Izvajanje strokovnega nadzora

 • Koordinacia izvajalcev

 • Priprava razpisne dokumentacije

 • Izdelava popisov del

Poslovni objekti Privatni objekti

Ostale reference

Za naročnike smo pripravili vodenje projektov in izvedbo stokovnega nadzora pri energetskih sanacijah objektov, izgranji enostanovanjskih in večstanovanjskih objektov.

Naloga

Naše dolgoletne izkušnje smo uporabili pri pripravi celotnega inženiringa projekta, v smilsu pripravi in vodenju razpisne dokumentacije, pripravi popisov del, koordinacijo izvajalcev in izvajanje strokovnega nadzora tekom gradnje ter pridobitvi uporabnih dovoljenj

 • Datum zaključka

  March 26, 2005

 • Obseg dela

  Vodenje projekta, strokovni nadzor, energetske sanacije objektov ...

 • Naročnik

  Lastne reference

Deli