Scroll to top

Storitve


Vodenje projektov | Strokovni nadzor | Optimizacija projektov

01.

Vodenje invest projektov

Vodenje investicijskih projektov v smernicah in določili FIDIC vse od pridobivanja upravnih dovoljenj do predaje objekta Investitorju v visoki gradnji

02.

Svetovanje

Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje

03.

Inženiring

Inženiring pri načrtovanju in izvedbi investicijskih projektov

04.

Nadzor

Nadzor skladno z Gradbenim zakonom (GZ)

05.

Izvajanje »super nadzorov«

Kjer za investitorja vršimo kontrolo poteka investicije v smislu terminskega, finančnega in kvalitativnega doseganja zastavljenih ciljev Investitorjev

Services

Priprava projektne in tehnične dokumentacije s tehničnim svetovanjem in pridobivanjem upravnih dovoljenj

Storitev zajema izdelavo projektne in tehnične dokumentacije in pridobitev upravno pravnih dovoljenj z vsemi soglasji soglasodajalcev.

 • Izdelava investicijskih programov z oceno stroškov

 • Izdelava projektne naloge

 • Organizacija in koordinacija izdelave projektov

 • Izdelava racionalizacija projektne dokumentacije in predlaganje optimalnejših rešitev v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje

Services

Vodenje in izvedba investicijskih projektov

Glavni dejavnosti našega podjetja je izvedba investicijskih projektov. Za to poskrbi skupina lastnih visoko usposobljenih kadrov ali pogodbenih partnerjev. Nudimo vam celovito storitev vseh aktivnosti pri vodenju in izvedbi investicijskih projektov v gradbeništvu, ki zajema strokovno izvedbo aktivnosti v vseh fazah investicijskih procesov v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

Services

Tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter koordinacija izvajalcev

Namen nadzora, ki ga po pooblastilu investitorja izvaja njegov pooblaščenec, je, da se med izvajanjem del zagotovi realizacija koncepcije objekta, ki je določena z investicijskim programom oziroma s projektno dokumentacijo in da se zagotovi izvajanje del v skladu z veljavnimi predpisi.

 • Nadzor nad izvedbo del skladno z Gradbenim zakonom (GZ),

 • Priprava razpisne dokumentacije

 • Finančno spremljanje poteka projekta

 • Koordinacija izvajanja del med izvajalci GOI del in tehnologije,

 • Terminsko spremljanje projekta

 • Izvedba postopkov za pridobitev uporabnega dovoljenja

 • Primopredaja del z izvajalci

 • Predaja objekta Investitorju

Clients

Ekipa izkušenih in mladih inženirjev:

Zagotavlja investitorjem strokoven, pošten in profesionalen odnos.

Strankam zagotovimo strokovno in organizacijsko pomoč v celotnem investicijskem procesu ter poiščemo najboljšo tehnično in ekonomsko rešitev.

0

Let izkušenj

0

Uspešnih projektov

0

Prevoženih kilometrov

0

Popitih kav

Imate vprašanje?

Smo pravi naslov. Ponujamo strokovne in zanesljive inženirske rešitve.